ความคืบหน้าการฉีดวัคซีน COVID-19 ในประเทศไทย

อัพเดทเมื่อ
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000เม.ย.ก.ค.ต.ค.
ตั้งแต่เริ่มฉีด06 ธ.ค.อัตราเร็ว 14 วัน
จำนวนวัคซีนที่ฉีด95,473,099-195,015
+17%
ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม49,247,093
ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม42,480,816

ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนตามช่วงอายุ

ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม
ทุกช่วงอายุ
74%
64%
อายุ 18-40 ปี
97%
83%
อายุ 40-60 ปี
84%
73%
อายุ 60-80 ปี
75%
66%
อายุมากกว่า 80 ปี
42%
34%

เรากำลังฉีดวัคซีนฉีดได้เร็วแค่ไหน ?

เมื่อไรจะฉีดวัคซีนครบ ?

13 ธ.ค.20 ล้านโดส40 ล้านโดส60 ล้านโดส80 ล้านโดส100 ล้านโดส120 ล้านโดสมี.ค. 21เม.ย. 21พ.ค. 21มิ.ย. 21ก.ค. 21ส.ค. 21ก.ย. 21ต.ค. 21พ.ย. 21ธ.ค. 21ม.ค. 22

ด้วยความเร็วการฉีดวัคซีนเฉลี่ย 7 วัน จะฉีดวัคซีนครบ 100 ล้านโดสในอีก เดือน


แผนที่สถานการณ์วัคซีน

ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 โดส
20%
40%
60%
80%
100%
ที่มาข้อมูล: รายงานการฉีดวัคซีน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 ธันวาคม 2021), สถิติประชากรศาสตร์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, รายงานประชากรแฝง สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนตามช่วงอายุ

ตัวเลขแสดงร้อยละจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มต่อกลุ่มประชากร

จังหวัดประชากรได้รับวัคซีนเข็มแรกผู้สูงอายุได้รับวัคซีนเข็มแรก

จำนวนวัคซีนที่ฉีดแยกตามผู้ผลิต

เส้นแสดงจำนวนค่าเฉลี่ย 7 วันของวัคซีนยี่ห้อต่าง ๆ ที่ฉีดทั่วประเทศ

AstraZenecaSinovacSinopharmPfizer2,000,0004,000,0006,000,000เม.ย.ก.ค.ต.ค.
จังหวัดจำนวนวัคซีนที่ฉีดAstraZenecaSinovacPfizerSinopharmJ&Jสัดส่วน
ทั้งประเทศ95,495,16542,588,50926,233,06011,737,69614,202,2726,817

การจัดสรรวัคซีนตามการระบาดในพื้นที่

ข้อมูลการจัดสรรวัคซีน โดยความเข้มของสีบอกสถานการณ์การระบาดในพื้นที่ ขนาดบอกจำนวนวัคซีนที่ได้รับ และตำแหน่งบอกความครอบคลุมวัคซีนต่อประชากรในจังหวัด

จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในช่วง 14 วันต่อประชากร 100,000 คน
10
30
50
100
250
1,000
ร้อยละวัคซีนต่อประชากร
ตารางแสดงข้อมูลการจัดสรรวัคซีนในแต่ละจังหวัดและร้อยละวัคซีนที่ใช้ไป

ข้อมูลการจัดส่งวัคซีนและวัคซีนคงเหลือมีรายงานเฉพาะข้อมูลวัคซีนหลักของรัฐบาล (Sinovac, AstraZeneca และ Pfizer) ยังไม่รวมวัคซีนทางเลือกจากผู้ผลิตอื่น

จังหวัดจำนวนวัคซีนที่ฉีดแล้วได้วัคซีนอย่างน้อย 1 โดสได้วัคซีนครบ
ทั้งประเทศ80,559,265
74.4%
64.2%